Vad jag kan hjälpa till med

Internrevision

Jag genomför internrevisioner utifrån kundernas behov och önskemål. Standarder jag reviderar mot är:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 3834


Jag genomför även revisioner hos era leverantörer. Detta ger en ökad effektivitet då jag ofta kan revidera leverantörerna ur fler aspekter än vad kundens egna inköpare kan.

Certifieringsbart ledningssystem

Jag hjälper Er att skapa ett certifieringsbart ledningssystem som är enkelt och effektivt. Målet med systemet är att dra nytta av det som redan finns i företaget och att du som kund ska känna dig bekväm med det arbete som görs. Min övertygelse är att arbetet med miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor blir som mest effektivt när det styrs av företagets behov och befintliga produktion, oavsett om du tillverkar produkter eller tjänster.

Qatays hjälper er att införa:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 3834

Extended DISC

Med utgångspunkt att företag som utvecklas bygger på personal som utvecklas jobbar Qatalys med Extended DISC som ett verktyg för att uppnå detta. Det är ett flexibelt verktyg som bland annat kan användas på följande områden:

 • DISC analyser
 • Gapanalyser (öppen360°)
 • Medarbetarundersökningar
 • Ledarutveckling
 • Utvecklingssamtalsstöd
 • Rekryteringsstöd
 • Stressfaktorer
 • Konflikthantering
Som vanligt är det företagets behov som avgör hur, och i vilken omfattning, verktyget ska användas.

Lagmodul

Under många år såg jag hur hanteringen av laglistan ständigt var en källa till oro och oklarheter hos företaget jag jobbade det och jag fick återkommande frågan om "Kan inte du sköta det där du". Detta trots att dessa använde sig av olika tjänster för detta ändamål som finns på marknaden.

I enlighet med Qatalys övertygelse om att arbetet ska ske inom företaget på ett sätt så att användarna är bekväma med det som görs, förstår syftet och ser nyttan av det sade jag konsekvent nej på frågan om jag kunde sköta kundernas laglista. Istället utvecklade jag en bevakningstjänst som skiljer sig från de andra jag sett på marknaden.

2 gånger per år får du som kund ett häfte med lättillgänglig information om vad som skett gällande lagarna i din lista. Det du som kund behöver göra är att ta ställning till om ändringarna berör er och hur ni i så fall ska hantera det. Uppdateringar och övrig administration sköts centralt hos Qatalys via lagmodulen som kunder erhåller inloggningsuppgifter till.

PUFF-möten

För att hjälpa företaget att hålla arbetet med frågorna levande genomför jag regelbundet PUFF-möten med kunderna där aktiviteter och projekt kopplade till miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor Planeras, Utvärderas, Följs upp och Förbättras.

Myndighetskontakt

Med en gedigen juridisk utbildning vid en av landets främsta juristutbildningar erbjuder jag  ditt företag stöd i kontakten med myndigheter.

Genomlysning av verksamhet

Ibland är det bra att stanna upp och se tillbaka på det man gjort för att utvärdera att man är på rätt väg och jobbar på rätt sätt. Har ni uppfyllt de krav standarder, kunder och lagarna ställer på er? Jobbar ni med rätt saker?  Qatalys hjälper er att på ett objektivt sätt sammanställa arbetet ni gjort. Jag rekomenderar att man gör detta en gång per år i samband med att målen inför kommande år sätts.

Gällande arbetsmilijön är detta ett krav enligt föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1).