Vad jag kan hjälpa till med

Internrevision

Jag genomför internrevisioner utifrån kundernas behov och önskemål.

PUFF-möten

För att hjälpa företaget att hålla arbetet med frågorna levande genomför jag regelbundet PUFF-möten med kunderna där aktiviteter och projekt kopplade till miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor Planeras, Utvärderas, Följs upp och Förbättras.

Myndighetskontakt

Med en gedigen juridisk utbildning vid en av landets främsta juristutbildningar erbjuder jag  ditt företag stöd i kontakten med myndigheter.

Certifieringsbart ledningssystem

Jag hjälper Er att skapa ett certifieringsbart ledningssystem som är enkelt och effektivt. Målet med systemet är att dra nytta av det som redan finns i företaget och att du som kund ska känna dig bekväm med det arbete som görs. Min övertygelse är att arbetet med miljö- arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor blir som mest effektivt när det styrs av företagets behov och befintliga produktion, oavsett om du tillverkar produkter eller tjänster.

Genomlysning av verksamhet

Ibland är det bra att stanna upp och se tillbaka på det man gjort för att utvärdera att man är på rätt väg och jobbar på rätt sätt. Har ni uppfyllt de krav standarder, kunder och lagarna ställer på er? Jobbar ni med rätt saker?  Qatalys hjälper er att på ett objektivt sätt sammanställa arbetet ni gjort. Jag rekomenderar att man gör detta en gång per år i samband med att målen inför kommande år sätts.