Om mig

Lena Hedlund

Mitt CV, utbildningar:

*Företaget och miljökraven, 2018-06. Luleå Tekniska Universitet.
*Maskinsäkerhet och CE-märkning, 2017-12, grundkurs. SIS
*Kvalitetssäkring vid svetsning, 2017-12, Svetskommissionen
*ADR 1.3 avsändning av farligt gods
*Säker hantering av kemikalier
*Coach-utbildning
​*Utbildning i förändringsledarskap
*Ledarskapsutbildning
*Arbetsmiljö för gruppledare
*Praktisk arbetsmiljö
*Kvalitesstyrning I A, Högskolan Gävle
*Miljökunskap, Högskolan Halmstad
*Kandidatexamen i rättsvetenskap
  juristprogrammet vid Lunds universitet inkl bla kursen "Mark och miljörätt"
*Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Malmö Högskola
Mobiltelefon:
070-213 11 62

E-post:
lena@qatalys.se
text som inte syns
text som inte syns
Mitt CV, anställningar:
*Projektledare och QMA-ansvarig på ett medelstort företag
*Kvalitets- och miljökonsult
*Larmoperatör
*​Operatör, tillverkningsindustri
*Driftledare på ett bevakningsföretag
​*Kassatjänst, bank samt affär