Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Senaste nytt

2017 > 06

Prevent fortsätter att utveckla sitt material för att göra det ännu enklare för användarna. Nu kan man lämna sin e-postadress och därefter fylla i de nya ämneschecklistorna på datorn, paddan eller telefonen. Checklistorna för olika branscher är fortfarande i pdf-format.

Visste du förresten att man överst på respektive sida för de olika checklistorna har lagt in direktlänkar till berörda lagar och regler?

Läs hela inlägget »

Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som du köper eller säljer vara klassificerade, förpackade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Produkter med märkning enligt äldre regler får därefter inte importeras eller finnas till försäljning.

Vad gäller för märkning av produkter på arbetsplatser?
Arbetsmiljöverket ansvarar för regler om märkning på arbetsplatser. Där ingår bland annat regler om märkning av behållare som innehåller ämnen och blandningar som används eller lagerhålls i anslutning till användning på arbetsplatser, så kallad egenanvändning. Fram till 1 juni 2019 finns det övergångsregler som innebär att en behållare som vid inköpet var märkt enligt de äldre reglerna inte behöver märkas om.

Texten ovan är hämtad från www.kemi.se

Läs hela inlägget »