Checklistor på paddan

Prevent fortsätter att utveckla sitt material för att göra det ännu enklare för användarna. Nu kan man lämna sin e-postadress och därefter fylla i de nya ämneschecklistorna på datorn, paddan eller telefonen. Checklistorna för olika branscher är fortfarande i pdf-format.

Visste du förresten att man överst på respektive sida för de olika checklistorna har lagt in direktlänkar till berörda lagar och regler?

Kommentera gärna: