Ny elsäkerhetslag

Äger ditt företag lokaler med el i?
Då är du en anläggningsinnehavare och enligt nya Elsäkerhetslagen som träder i kraft 1 juli 2017 skyldig att:
 • se till att anläggningen är säker.
 • åtgärda anläggningen om brister upptäcks.
 • ge elinstallationsföretaget den information om anläggningen och arbetet som behövs.
 • kontrollera att den som utför elinstallationsarbete på anläggningen finns i Elsäkerhetsverkets register över elinstallationsföretag.
Elsäkerhetsverket tillhandahåller från 1 juli 2017 ett register där alla företag som jobbar med el på annans anläggning ska finnas med. Där kan du när som helst göra en kontroll av att de elinstallationsföretag du anlitar finns med.
Tänk på att ett företag som är en huvudentreprenör och alltid köper in elinstallationstjänster från andra inte räknas som ett elinstallationsföretag. Det innebär att huvudentreprenören inte heller kommer att finnas med i Elsäkerhetsverkets företagsregister. Huvudentreprenören bör därför berätta för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna, så att du som kund själv kan kontrollera företaget i registret.

Så här ser de nya reglerna ut i korthet:
 • Alla företag som arbetar med el (elinstallationsarbete) ska ha ett egenkontrollprogram som ser till att arbetet utförs på rätt sätt och av personer med rätt kompetens.
 • De företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning måste registrera sin verksamhet till Elsäkerhetsverket.
 • Elinstallationsarbete får bara utföras av:
  • Personer med auktorisation som elinstallatör.
  • Personer som ingår i ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.
 • Elsäkerhetsverket beslutar om auktorisation för elinstallatörer efter ansökan.
 • Reglerna samlas i en ny elsäkerhetslag med tillhörande elsäkerhetsförordning.
Texten och bilden ovan är lånad från www.elsakerhetsverket.se

Kommentera gärna: