Påminnelse om uppdateringar i diskrimineringslagen from 1 januari 2017

Viktigare nyheter att tänka på
Från och med den 1 januari 2017:

  • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år.
  • Dokumentationsskyldigheten gäller arbetsgivare med minst 10 anställda.
  • Bestämmelser och praxis om löner med mera ingår också som ett av områdena i det övergripande ramverket för arbetet med aktiva åtgärder. Det betyder att arbetsgivare ska undersöka (1), analysera (2), vidta åtgärder (3) och följa upp (4) detta område för alla diskrimineringsgrunderna.
  • I lönekartläggningen ska även löneskillnader mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, men som har lägre krav och högre lön, omfattas av arbetsgivarens bedömning

Vad innebär detta?
Alla arbetsgivare ska genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Även andra anställningsvillkor, såsom tjänstebil, bostads- eller reseförmåner, bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen.

I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera 

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete 
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
  • löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.
För fullständig information, läs mer på www.do.se

Kommentera gärna: