Utbildningspengarna slut

Har du och ditt företag tänkt att utbilda er inom området arbetsmiljö och få stöd för detta via AFA? På AFA:s hemsida kan man nu läsa följande om stödet till arbetsmiljöutbildningar:

"OBS! Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare efter 14 oktober 2016. Nu kommer satsningen att utvärderas."

Kommentera gärna: