Hygieniska gränsvärden

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som började gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

Föreskrifterna ändras för att bättre stämma överens med  EU:s indikativa gränsvärden som finns i ett antal olika direktiv.

Paragraftexten har ändrats till viss del. Bland annat har de olika gränsvärdenas definitioner blivit tydligare och mer i överensstämmande med EU-direktiven. De allmänna råden har även kortats ned.

Arbetsmiljöverket uppskattar att cirka 550 företag hanterar de ämnen som omfattas av de nya eller sänkta gränsvärden som föreskrifterna reglerar.

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden gäller i alla verksamheter där luftföroreningar förekommer. Luftföroreningar kan vara allt från mjöldamm till kemiska gaser. Gränsvärden finns för drygt 500 olika ämnen.

Kommentera gärna: