Varningsskylt gasflaskor - påminnelse

Då jag fortfarande ofta ser företag som inte har bytt skyltar kommer här en påminnelse:
 
Varningsskylten för gasflaskor måste bytas 
En följd av kravet att skyltar enligt 20 a §, AFS 2014:43, ska vara faropiktogram är att varningsskylten för gasflaskor skulle vara bytta till den 1 juni 2015. 
Hittills har en trekantig gulsvart skylt med en gasflaska använts, men eftersom denna inte finns i föreskrifterna om skyltar och signaler kommer den inte längre att vara tillåten. 
Varningsskylten för gasflaska kan lämpligen förses med tilläggstexten: Gasbehållare - förs i säkerhet vid brandfara.

Kommentera gärna: