Global standard för fasta och öppningsbara skydd klar

Nu är den nya globala standarden klar för Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, SS-EN ISO 14120:2015.

 – Den nya standarden är anpassad både till ändrade krav i maskindirektivet och till de senaste årens teknik- och samhällsutveckling, berättar Kim Dahl från Troax som varit projektledare för den nya utgåvan av standarden.
 
Uppdateringarna berör flera olika sakområden och även flera definitioner. Det finns dessutom helt nya delar i standarden. Till exempel beskrivningar av olika testmetoder för skydd.
 
En annan förändring som är viktig i standarden är att det nu är hårdare krav när det gäller förutsättningarna för när fasta eller förreglande skydd kan användas. I den gamla standarden krävdes förreglande skydd när skyddet behövde monteras bort i genomsnitt en gång per skift. I den nya standarden skärps kraven så att det är nödvändigt med förreglande skydd för alla maskiner där skyddet behöver monteras bort minst en gång i veckan.
 
   – Skydd är viktiga för maskinsäkerheten. Överhuvudtaget är standarden anpassad till skärpta krav från samhällets sida. Vi har arbetat med att göra den mer lättillgänglig och tydligare än den tidigare standarden, fortsätter Kim Dahl.
 
Den nya standarden för maskinsäkerhet SS-EN ISO 14120:2015 kommer att harmoniseras mot maskindirektivet. Den ersätter två tidigare standarder, det är standarderna, SS- EN 953+A1:2009 och ISO 14120:2002, båda med titeln Maskinsäkerhet - Skydd - Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd, som nu ersätts av en gemensam standard. 
 
Förutom sakändringringar och justeringar av definitioner har också hänvisningar till andra standarder uppdaterats. Standarden berör bland andra tillverkare och konstruktörer av fasta och öppningsbara skydd, inköpare och andra som arbetar i tillverkande industrier och myndigheter inom området.

Informationen är hämtad från www.sis.se

Kommentera gärna: