Ny standard för nödsstopp

Nu är den nya standarden för nödstopp publicerad, Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning – Konstruktionsprinciper, SS-EN ISO 13850:2015.

– Nödstoppstandarden är en av de viktigaste maskinsäkerhetsstandarderna vi har. Alla som konstruerar eller bygger ihop maskiner berörs av den, säger Sofia Palmberg, projektledare för den tekniska kommittén för maskinsäkerhet.
 
Den svenska maskinsäkerhetskommitténs experter har varit med i arbetet från början 2012 när revideringen drogs igång och har haft en betydande roll för att påverka standardens innehåll.
 
Nödstoppsstandarden är en så kallad B-standard, vilket innebär att den kan appliceras på alla typer av maskiner där ett nödstopp undanröjer eller reducerar risker för skada.  Standarden tar upp symboler för nödstoppsanordningar, stoppkategorier, krav på själva manöverdonet och även användning av linor.
 
   – Vi har arbetat för att få en tydlig och användbar standard. Vi har också jobbat med att se över relationen till andra maskinsäkerhetsstandarder för att undvika överlappningar och tydliggöra vilka nödstoppsdon som uppfyller standarden, avslutar Sofia Palmberg.
 
Standarden ersätter den äldre utgåvan från 2008 (SS-EN ISO 13850:2008) och den kommer även att harmoniseras mot maskindirektivet och därmed kunna användas för CE-märkning.

Informationen är hämtad från www.sis.se

Kommentera gärna: