Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.

Tills dess att de nya föreskrifterna börjar att gälla den 1 juni 2016 gäller föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18).

Etiketter: arbetsmiljö

Kommentarer