Nu finns nya standarderna på svenska

Förändringarna i de nya standarderna innebär tydligare krav, när det gäller till exempel riskhantering och ledningens engagemang. I ISO 9001:2015 ersätts förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt. Det blir tydligt att din organisation ska kunna identifiera risker och möjligheter och ha en process för att hantera dom. Det blir också större fokus på omvärldsfaktorer och hur de påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.

Kraven på att ledningen i din organisation måste vara engagerad har förstärkts i ISO 9001:2015. Affärsnyttan och styrningen av din verksamhets processer får ett större fokus. Det läggs större fokus på ändringshantering och att du ska kunna spåra händelser.

Några nyheter i ISO 14001:
-Gemensam struktur av de nya versionerna av ledningssystemen för miljö och kvalitet.
-Ökat ansvar för ledningen.
-Nya centrala begrepp, livscykelperspektiv och miljöprestanda

Kommentera gärna: