"Varför göra det svårt när man kan göra det enkelt?"

Interna revisioner

Jag genomför interna revisioner utifrån era behov och önskemål.

Krav jag reviderar mot är:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 3834
  • Arbetsmiljölagstiftning

Lagmodul

Efter att man har indentifierat vilka lagar företaget berörs av behöver man löpande ha koll på vad som händer med dessa krav. Som prenumerant på Qatalys lagmodul får ni 2 gånger per år ett häfte med lättillgänglig information om vad som skett gällande lagarna i din lista. Det du som kund behöver göra är att ta ställning till om ändringarna berör er och hur ni i så fall ska hantera det. Uppdateringar och övrig administration sköts centralt hos Qatalys via lagmodulen.

Internrevision på distans

Möjlighet finns att genomföra möten och internrevisioner på distans. Detta är ett bra komplement till besök på plats och är ett miljövänligt alternativ då det innebär minskat resande.

PUFF-möte

Planera, Utvärdera, Följa upp och Förbättra är viktiga steg för att komma framåt i sitt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

För att hjälpa företaget att hålla takten i arbetet med dessa frågor håller jag regelbundet PUFF-möten med kunderna inom de områden som önskas.

Certifieringsbart ledningssystem

Jag hjälper er att skapa ett certifieringsbart ledningssystem som är enkelt och effektivt; informationen som är enkel att hitta och förstå för de som ska använda den. Målet är att tillsammans med kunden bygga ett ledningssystem som är anpassat till era behov.

Qatays hjälper er att införa:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • SS-EN ISO 3834
  • Arbetsmiljörutiner

Leverantörsrevisioner

Leverantörerna har ofta en stor och viktig del  av ett företags slutliga resultat. För slutkunden spelar det ingen roll om det är ni själva eller er leverantör som har gjort fel.

Lika viktigt som det är att ha ordning på sina egna rutiner och arbetssätt är det att säkerställa att leverantören också har ordning. Revision av viktiga leverantörer är därför en viktig del och jag hjälper er gärna med det. Ni bestämer själva om det ska göras tillsammans med era egna inköpare eller inte.

Genomlysning av verksamheten

Ibland är det bra att stanna upp och se tillbaka på det man gjort för att utvärdera att man är på rätt väg och jobbar på rätt sätt. Har ni uppfyllt de krav standarder, kunder och lagarna ställer på er? Jobbar ni med rätt saker?  Qatalys hjälper er att på ett objektivt sätt sammanställa arbetet ni gjort inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Jag rekomenderar att man gör detta en gång per år, gärna i samband med att målen inför kommande år sätts.