Varför göra det krångligt när man kan göra det enkelt?

Ingen kan Er verksamhet bättre än Ni och Era medarbetare

Ständiga förbättringar

Qatalys utgår från att kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarderna inte har ett självändamål. De är en vägvisare hur företaget ska organisera arbetet enligt beprövade principer för att nå målet om ständig förbättring. Qatalys arbetar med standarderna som stöd för att utveckla företagets processer och säkerställa att kraven, tex kund- och lagkrav, efterlevs.

Levande ledningssystem

I arbetet med ledningssystem strävar Qatalys efter att skapa ledningssystem där informationen är enkel att hitta och förstå för de som ska använda den. Jag tror att det är en nödvändighet för att integrera systemet i det dagliga arbetet och därigenom bli ett verktyg för organisationen.

Kundnytta i fokus

Qatalys mål är att tillsammans med dig som kund bygga ett ledningssystem som är anpassat till ditt företag och era behov. Jag ser en utmaning i att förenkla rutinerna för att minska administrationen kring certifieringen och istället lägga resurserna på att förbättra produktionen och skapa kundnytta. 

Senaste nytt

Arkiv